Reglement

De Dutch Jazz Competition wordt georganiseerd door Stichting Dutch Jazz Competition (hierna te noemen “de Stichting”). Door het inschrijfformulier Dutch Jazz Competition te ondertekenen verklaart de inschrijver de vermelde verplichtingen te zullen nakomen en zich te houden aan de genoemde spelregels. Specifieke aanwijzingen m.b.t. halve finale en finale worden na de eerste selectie bekendgemaakt. Om de eigen identiteit van de deelnemende bands te waarborgen, kunnen zich alleen groepen inschrijven die een unieke bezetting hebben. Een individuele musicus kan dus slechts onderdeel uitmaken van één inschrijvende groep.     

De competitie staat open voor groepen (solisten) waarvan minstens de helft van het aantal leden in Nederland woonachtig is. Bij twijfel is het oordeel van de Stichting bindend.

Alleen groepen die de intentie hebben zich ‘live’ tijdens het vervolg van het concours te presenteren kunnen meedingen.

  1. De groep/solist schrijft zich in voor deelname aan het evenement Dutch Jazz Competition door het webformulier via de website of een ingevulde en ondertekend inschrijfflyer per email of post te versturen naar de Stichting.
  2. per email: een duidelijke digitale foto van de groep/solist (max 1 MB groot)
  3. per email: een digitale biografie (niet meer dan A4) met o.m de namen van de groepsleden en van de componisten van de ingezonden stukken.
  4. maximaal 2 muziekstukken via een “We Transfer” email. Hiervan moet minimaal 1 eigen compositie zijn opgenomen en de maximale totale speelduur mag de 12 minuten niet overschrijden. De componist verklaart en garandeert dat de ingezonden eigen compositie geen inbreuk maakt op het auteursrecht of ander recht van derden.

De inschrijving is zonder 1 van deze 4 onderdelen niet compleet, en wordt niet in de demoselectie meegenomen. De bezetting van de deelnemende groepen mag niet wijzigen in het traject van inschrijvingen, semi-finales en finale.

Het concours zal bestaan uit een selectieronde waarin een commissie (door de Stichting aan te wijzen) het ingezonden materiaal blind folded beoordeelt. Vervolgens worden media maart/april de halve finales georganiseerd, waarin door de selectiecommissie aangewezen 8 halve-finalisten zullen optreden. Uit de halve finales worden maximaal 4 groepen gekozen voor de finale. De finale 2020 vindt plaats op 11 april in het Bimhuis Amsterdam. Selectie bij de halve finales en finale geschiedt eveneens door een door de Stichting aan te wijzen vakjury. Tevens zal er voor de finale een Publieksjury worden ingezet.

Het door de groep/act beschikbaar gestelde materiaal blijft eigendom van de Stichting en wordt niet teruggezonden.
Het adres voor inschrijvingen is:

Dutch Jazz Competition
Emaus 73
3135 JC Vlaardingen

Zie elders op deze site voor: de exacte inschrijfperiode

De Stichting raadt deelnemers aan hun composities te deponeren bij de vereniging Buma.

Maximaal 3 weken na afloop van de inschrijfperiode maakt de Stichting bekend welke groepen/solisten voor de semi-finales zijn geselecteerd. Over de jurygegevens alsmede de beslissingen van de demo-, semi-finale- en finale jury’s wordt niet gecorrespondeerd.

De Stichting heeft het recht het door de groep/solist toegezonden materiaal te gebruiken voor publicitaire doeleinden. De Stichting kan van de finale opnamen maken die gebruikt kunnen worden voor radio- en/of televisieuitzendingen en eventueel kunnen verschijnen op een geluids- en/of beelddrager. De Stichting verkrijgt hierbij het niet-exclusieve recht om naam, artiestennaam, logo, merk, portretten, afbeeldingen en/of biografische bijzonderheden van de groep/act te gebruiken op inlaycards, hoezen of andere verpakkingsmaterialen van evt. reprodukties en op materialen bestemd voor promotie- en publiciteitsdoeleinden die verband houden met de exploitatie van evt. reprodukties, zowel voor de finale als daarna.

Alle inschrijvende groepen zijn verplicht om de periode maart/april van het jaar na de finale beschikbaar te zijn om deel te nemen aan de speciale tournee van de winnaar. Groepen die daartoe niet bereid zijn kunnen zich niet inschrijven.